Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl
Kapel Uit Liefde
ANBI De Protestantse Gemeente Lonneker is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland en heeft de ANBI-status, zodat uw kerkelijke bijdrage en giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Het PKN-gemeentenummer van de PGL is 9811.000. Het RNSI van de PKN resp. PGL is 825487043. En voor de Diaconie 825487055. ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconie├źn en classicale vergaderingen). Vanaf 1 januari 2016 moeten elke gemeente, diaconie en classicale vergadering transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Ten behoeve van de ANBI-regelgeving vindt u hieronder gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente (college van kerkrentmeesters) en diaconie. Naam ANBI gemeentenummer 9811000 Naam ANBI (kerkelijke gemeente) Protestantse gemeente Lonneker RSIN/Fiscaal nummer 825487043 Kamer van Koophandel KPN 30258482 Adres Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker Website adres https//www.kapeluitliefdelonneker.nl Email Kerkrentmeesters kerkrentmeesters@kapeluitliefdelonneker.nl In de kerkenraad van 18 november is de begroting van de kerkrentmeesters goedgekeurd en is de begroting van de diaconie vastgesteld. Begroting 2022 Protestantse Gemeente Lonneker PDF Begroting 2022 Protestantse Gemeente Lonneker Diaconie PDF Jaarrekening 2020 Kerkrentmeesters PDF Jaarrekening 2020 Diaconie PDF