Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl

Zondagviering

Elke zondag is er om tien uur een eredienst in de Kapel. Voor de kinderen in de leeftijd van ca. 4 - 12 jaar is er twee maal per maand, in principe elke 2e en 4e zondag van de maand een kinderdienst. Gezellig, luisteren naar verhalen, leuke dingen maken, praten over Jezus... zomaar wat woorden die te maken hebben met de kinderdienst van Kapel “Uit Liefde”. Op dit moment is er geen kinderop-pasdienst. Mochten zich hiervoor (meerdere) gezinnen willen aanmelden, zal de kerkenraad op zoek gaan naar vrijwilligers. Koffiedrinken Na de zondagmorgendienst is er gelegenheid om gezamelijk een kopje koffie of thee te drinken in “De Heerdstee”. Hier is ook altijd een ouderling en diaken aanwezig die u kunt aanspreken voor al uw vragen.

Diaconie

Kapel Uit Liefde

Beleidsplan, taken en bijzondere diensten

Buiten de reguliere diensten en bijzondere diensten, de maandelijkse diaconie en kerkenraadsvergadering, houdt de diaconie zich ook bezig met de volgende vergaderingen: 1. KIA - werkgroep Enschede 2. Vergadering Moderamen 3. Gereed maken Avondmaaltafel Op de PDF het beleidsplan van de diaconie Beleidsplan Algemene gegevens diaconie kijk hier

Nevenactiviteiten

Ouderensoos, Bondgenoot Stichting Present, artikelen voor maandblad Kerk & Stad. Kasbeheer diaconie. Inkoop voor Avondmaaltafel. Organisatie paasontbijt. Organisatie verjaardagsmiddag 80+ (in april) Organisatie oogst dankdienst (fruitmandjes voor 90+ en zieken). Startzondag ondersteuning. Kerkenraadsuitjes. Verjaardagskaart voor alle gemeenteleden Organiseren veranderdag. Leden bezoeken. Hand en spandiensten.

K.i.A.

Kerk in Aktie werkgroep Enschede. Ten behoeve van de K.i.A. worden prentbriefkaarten en postzegels ingezameld. In de Kapel is bij de ingang een verzamelbox aanwezig evenals voor brillen en mobiele telefoons. Ook kaarsresten zijn welkom. Deze worden omgesmolten door bewoners van de Losserhof en de vrijgekomen paraffine wordt gebruikt voor een project in Gambia. De postzegels en kaarten worden verkocht. De brillen gaan naar oogartsen in ontwikkelingslanden, die deze als zodanig gebruiken of de lenzen opnieuw te slijpen. U kunt ook een bijdrage storten op rekeningnummer: NL 74 INGB 0000 1852 19 ten name van Kerk in Actie..

Diaconale ondersteuning

De diaconie is primair verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning aan gemeenteleden die daar gezien hun (financiele situatie) behoefte aan hebben. E-mail diaconie@kapeluitliefdelonneker.nl
ANBI: Jaarrekening
Wintermiddag Donderdag 23 februari was er de Wintermiddag, georganiseerd door de diaconie. Uitgenodigd was Gerda Marsman. Zij vertelde ons over een reis op de fiets, die ze in haar eentje heeft gemaakt door Noorwegen, Zweden en Denemarken. Over wat ze zoal allemaal heeft mee gemaakt met mooie beelden erbij. Met wat lekkers bij de koffie en aan het eind van de middag een stamppotbuffet kunnen we terug zien op interessante en gezellige middag.