Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl

Kinderdienst

Voor de kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar is er om de week een kinderdienst. Tijdens de 40 dagen periode en de adventsweken is er elke week kinderdienst. De kinderen zullen zich dan bezighouden met een paas of kerst project.

Kinderoppasdienst

Wij hebben op dit moment geen kinderoppasdienst. Mochten zich hiervoor (meerdere) gezinnen aanmelden zal de kerkenraad op zoek gaan naar vrijwilligers hiervoor.

Bezoekerscommissie

De bezoekerscommissie bestaat uit een aantal gemeenteleden en stelt zich tot taak om nieuw ingekomen bewoners/gezinnen in de wijk te bezoeken. Ook worden zieken of anderen die om een contact vragen bezocht en wordt middels een kaartje of bloemengroet aandacht besteed aan bijvoorbeeld huwelijksjubilea.

Seniorensoos

Elke dinsdagmiddag is er een seniorenmiddag in de Heerdstee voor alle gezinten aanvang 14.00 uur. Het is een gezellige ontmoeting middag waar onder het genot van een kopje koffie/thee en een drankje kan worden meegedaan met kaarten, rummycup, bridgen en andere leuke activiteiten. (tijdelijk gestopt ivm. Corona)

En verder

Kapel Uit Liefde

Adressen

Voor de adreslijst klik hier.

Liturgie commissie

De liturgiecommissie houdt zich bezig met de liturgische vormgeving van de speciale erediensten. Hier vallen o.a. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, laatste dienst kerkelijk jaar en de Oudejaarsdienst. Samen met de dienstdoende predikant bereiden zij deze diensten voor.

DVD

Aan gemeenteleden die om één of andere reden (ziekte, ouderdom,

lichamelijke beperking, e.d.) aan huis zijn gebonden en daardoor niet

in staat zijn de eredienst te bezoeken kunnen de dienst op aanvraag

thuis via de DVD beleven.