Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl

Nieuws

Kapel Uit Liefde
Ds. Ed de Bruin Dr. M. de Vries -Smelt Mw. G. Braam -Postumus Ds. R. Vedders-Dekker
Van de scriba. Erediensten Zolang de corona maatregelen nog gelden, zullen er geen erediensten worden gehouden in de Kapel. Wanneer er weer wat mogelijk is zullen we u dat laten weten op de website. De kerkenraad hoopt net als u dat we dat weer snel mogen doen. Houdt u goed en blijf gezond. Mocht u graag iemand van de kerkenraad of de predikant willen spreken, neem dan contact op met de scriba, Jorike Kits-Rozeboom email: scriba@kapelluitliefdelonneker.nl; telnr: 0624999593. .
Ds. GertJan Lambers Heerspink Ds. Maaike Schepers -v.d. Poll Ds. W Janssen Ds. P. Hendriks
Ds. J. Kroeskop
Kerkbalans De actie Kerkbalans, die in deze coronatijd anders moest gaan, is redelijk verlopen.Een belangrijk verschil met vorige keren was dat de enveloppen niet meer werden afgegeven om vervolgens later weer persoonlijk te worden opgehaald. Het resultaat tot nu toe is desondanks redelijk. Inmiddels hebben we toezegging ontvangen voor € 30.000 en onze begroting gaat uit van € 34.000.We doen hierbij oproep aan de leden die dat nog niet hebben gedaan alsnog hun toezeggingsformulier op de post te doen of hun bijdrage over te maken. Hartelijk dank. Bob Heeringa, kerkrentmeester
Ds. A. Reitsma