Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl

Nieuws

Kapel Uit Liefde
Kerkbalans Ook dit jaar doen we weer een beroep op u voor de vrijwillige bijdrage in het kader van de aktie kerkbalans. Het motto daarbij is “Geef voor je kerk” We hopen dat we ook in 2020 een beroep op u mogen doen. Maatschappelijke dienst op 23 februari met medewerking van Sheltersuit Op zondag 23 februari zal er een maatschappelijke dienst zijn. Youp Meek komt tijdens de dienst vertellen over stichting Sheltersuit uit Enschede. Sheltersuit staat voor universele kleding ter bescherming van mensenlevens. Zij bieden een product aan dat mensen beschermd tegen alle weeromstandigheden. Een ademende, water en winddichte jas die getransformeerd kan worden tot slaapzak: De Sheltersuit. In grote aantallen worden ze weggegeven aan mensen die op straat leven of geen onderdak hebben zodat ze warm en beschermd zijn d.m.v. de Sheltersuit. Ook de collecte zal zijn bestemd voor dit doel. U bent allemaal van harte welkom! De stip aan de horizon Weet u het nog? Op de gemeentezondag kon u op een kaartje schrijven wat u als stip aan de horizon zag voor de kapel uit liefde. Samengevat: er leeft van alles onder ons aan wensen en ideeën. Dat is goed. De samenvatting van alle ‘stippen’ hebben wij besproken op de laatst gehouden kerkenraadsvergadering 12 dec. jl. Als kerkenraad hebben wij besloten u als gemeente deel te laten nemen in het gesprek over mogelijke in- en uitvoering. Een zondag na de kerkdienst biedt hier mogelijk gelegenheid toe. Als wij samen iets vinden, zullen we er ook samen gehoor aan moeten geven. Een kerkenraad kan niet alle individuele gedachten vervullen. Een mooie opdracht voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. U hoort er meer over. Bloemengroet Een bloemengroet vanuit de Kapelgemeente is op 19 januari naar Mevr. G.J. Agterhorst - Oosterveld. en op 26 januari naar Mevr. L. Veuring-Dieters. Het boek Job Er is geen boek in het Eerste Testament dat ons zo bezig houdt als het boek Job. Een wonderlijk boek dat veel vragen oproept. Allereerst, wie is Job eigenlijk ? Wanneer, en waar leefde hij ? Heeft Job ooit geleefd ? De plaats Uz is niet op de kaart van Israël te vinden. Of heeft de verteller hier een speciale bedoeling mee ? En theologisch kost het ons ook moeite hem te verstaan. Want hoe kan God zich door de satan laten verleiden, waardoor er in het leven van Job verschrikkelijke dingen gebeuren. Een wonderlijk boek, dat om uitleg vraagt. Als dit uw interesse wekt, waar u ook vandaan komt, dan bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vier avonden over het leven van Job. Voorkennis is niet noodzakelijk, belangstelling is voldoende. Als data noteren wij: 18 febr. en 3 maart. GertJan Lambers Heerspink, Predikant PGL De Lonneker Passie. Loop op 3 april mee door het dorp en maak mee wat de Lonneker verenigingen verbeelden over de lijdensweg van Jezus. Op vrijdagavond 3 april vindt de Lonneker Passie plaats. Een regiegroep, bestaande uit initiatiefnemer Maaike Scheepers, emerituspredikant van de Lonneker kapel Uit Liefde, pastor Carla Berbée van de parochie Maria Vlucht, waartoe de katholieke Geloofsgemeenschap van Lonneker behoort en Marien Florijn, Truus Engbers, Henny Faber, Aletta Bombeld , Perry van de Arend en Berend Kok is ongeveer een jaar gelden begonnen met de organisatie. Het is de regiegroep gelukt om een aantal Lonneker verenigingen enthousiast te maken voor het plan om in Lonneker een passietocht door het dorp te houden. Voedselbank Via Stichting Present hebben we als diaconie samen met wat gemeenteleden een dagje geholpen bij de voedselbank. We waren er ,s morgens om 10.00 uur en werden hartelijk ontvangen met koffie. We werden uitgebreid geïnformeerd over het reilen en zeilen van de voedselbank. Zo tegen 11.00 uur werd het tijd om aan de slag te gaan. Er moest spaghetti worden uitgepakt en verdeeld in zakjes. We hebben dan ook zo met elkaar 27 kratten van 50 pakjes per krat ingepakt. We waren onder de indruk van de geweldig goede organisatie en de grote voorraden. Alles komt gratis binnen en iedereen werkt er vrijwillig. Het aantal mensen wat een beroep moet doen op de voedselbank stijgt helaas nog steeds. Met tussen de middag een lekkere lunch gingen we om 14.00 uur weer huiswaarts. We kunnen terugkijken op een gezellige maar zeker ook een leerzame dag