UA-92105902-1
Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail:  jorike@jorwi.nl
Welkom Gemeente Diaconie En verder Agenda Nieuws Info Beheer Activiteiten Verenigingen Bijbeltuin Historie

Nieuws

Kapel Uit Liefde
Terugblik: De eerste schreden in de gemeente zijn gezet, de eerste bezoeken afgelegd. Soms was de schrik groot als de tom tom aangaf het adres niet te kennen. Inmiddels weet ik dat alles zo’n beetje onder Enschede valt. Wat de bezoeken betreft kan ik meedelen dat ik vriendelijk onthaald wordt. Tijdens de gesprekken merk ik dat er zorgen zijn omtrent ziekten en hoe het ziekteproces zich verder zal ontwikkelen. Het is goed dat deze zorg verwoord en gedeeld wordt. Verder heb ik deelgenomen aan moderamen- en kerkenraadsvergaderingen. Wat ons o.a. bezighoudt is de vraag naar de visie van de gemeente die schuil gaat achter het beleidsplan. Ook houdt de vraag ons bezig hoe wij gestalte kunnen geven aan het kerkzijn heden ten dage voor jonge mensen, jonge gezinnen. Op een woensdagochtend heb ik de vrouwencontactgroep bezocht. Een leerzame ochtend waar ons verteld werd over de ontstaansgeschiedenis van Twente. Als gespreksgroep zijn wij ook samengekomen en hebben wij ons gebogen over Bijbelse thema’s. Telkens proberen wij het verhaal, het onderwerp naar het nu te vertalen. Voor de eerstvolgende dinsdagavond staat de revisie van het ‘Onze Vader’ op het programma. Alles is gericht op die ene bede: ‘en breng ons niet in beproeving’. De paus vindt het een misleidende en foutieve vertaling. Het is immers niet God die ons in verleiding brengt maar Satan. Hij is de verleider. Daarom, aldus de paus, verdient de Franse vertaling navolging: ‘Laat ons niet ingaan op de beproeving’. De Duitse bisschoppen spraken zich uit tegen de nieuwe Franse vertaling en daarmee ook tegen de paus. Op hetzelfde moment spraken de Italiaanse bisschoppen zich opnieuw uit en kozen voor een vertaling overeenkomstig de paus. ‘Laat ons niet alleen in de beproeving’. Over deze vragen zullen wij het de volgende keer hebben. Mocht het uw interesse wekken, dan bent u van harte welkom deel te nemen aan het gesprek. Met vriendelijke groet, ds. GertJan Lambers Heerspink           Video impressie in en uittrede dienst               Bevestigingsdienst 6 januari 2019  
Zondag 31 maart.  Tijdens het paasproject van de kinderen worden de verhalen gelezen die horen bij de dagen vóór Pasen. Het project heet dit jaar: “Locatie Jeruzalem”. De kinderen volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem in de laatste dagen vóór zijn dood en opstanding. Ook zingen we elke zondag een projectlied, met steeds een couplet dat bij die zondag past. Kom dan gerust met ons meedoen! Alle zondagen tot en met Pasen is er een kinderdienst. In verband met de Enschedese marathon zal er op 14 april geen oecumenische Palmpasen-dienst worden gehouden in de R. K. kerk op het Dorpsplein. Wel is er dan een dienst in de Kapel. Als u een huispaaskaars wilt bestellen, dan kan dat tot 24 maart; het blad met de verschillende motieven ligt op zondagen in de Heerdstee.
Nieuws