UA-92105902-1
Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail:  jorike@jorwi.nl
Welkom Gemeente Diaconie En verder Agenda Nieuws Info Beheer Activiteiten Verenigingen Bijbeltuin Historie

Nieuws

Kapel Uit Liefde
          Video impressie in en uittrede dienst               Bevestigingsdienst 6 januari 2019  
Verjaardagsmiddag De verjaardagsmiddag voor mensen die 80 jaar en ouder zijn, is op woensdag 5 juni. Een gezellige middag met een optreden van Anna Geerdink. Zij zal ons haar zelf geschreven gedichten voordragen en ook vertelt ze over de kleding van vroeger. De middag begint om 14.00 uur in de Heerdstéé. Tegen die tijd kunt u zich opgeven na de dienst tijdens de koffie. Van harte welkom!
Groet Altijd weer verrassend en ook bemoedigend de verhalen in ‘Kerk & Stad’ te lezen wat mensen voor elkaar kunnen betekenen in een stad of in een dorp. Er gebeurt veel in de gemeenten en het is de moeite waard er de tijd voor te nemen om het te lezen. Dat is een compliment aan allen die daar een bijdrage aan leveren.  Instemmend lees ik de artikelen over ‘ongemakkelijke teksten in de bijbel ’ en het verhaal van Jan de Jongh, ‘Van Pasen naar Pinksteren’. Uit ervaring weet ik dat veel mensen, vaak jonge mensen, moeite hebben om al die wonderlijke verhalen in de tijd beginnend bij Pasen tot Pinksteren te geloven. Zo ook het verhaal van het lege graf op Paasmorgen. Tot hen zou ik willenzeggen; het hele Tweede Testament is geschreven vanuit het bij Jezus volgelingen ge-groeide besef dat God zich over Jezus, na zijn kruisdood, ont-fermd heeft. Als je het zo formuleert blijf je ook heel dicht bij het oudste bericht over Jezus op-standing nl dat van Paulus. Paulus heeft het over een ‘opgestane’ als een opgestane in de hemel. Wie moeite heeft met de idee van een lichamelijke opstanding vindt Paulus aan zijn zijde. Zo’n vijftien jaar later horen wij bij Marcus voor het eerst over een leeg graf. Later volgen Mattheüs, Lucas en Johannes met een verhaal over een leeg graf. In het ene verhaal schudt de aarde en staan doden op, en in het andere verhaal gebeuren weer heel andere dingen. Marcus sluit als eerste aan bij vele Griekstalige niet-Joodse lezers, die in deze helle-nistische cultuur volkomen vertrouwd zijn met opwekking uit de dood en een ten hemel opvoering. En de verhalen over de verschijningen zijn er om het geloof in de opstanding te bevestigen.  Zo was het in die tijd bekend dat Romulus, de oprichter van Rome, door de goden ten hemel opgenomen was.  Om deze voorstelling te bevestigen verschijnt hij op aarde en  zegt: Ga heen, bericht de Romeinen, dat aldus de wil van de hemel is: dat mijn Rome het hoofd van de wereld zal zijn. Na deze woorden verdween Romulus ten hemel. Verschijningsverhalen, bijbelse verhalen zijn de drager van een boodschap. Aan ons de uitdaging die boodschap eruit te halen en te verstaan. Soms is dat met ongemakkelijke teksten een hele kunst, maar zeker de moeite waard. Ds.GertJan Lambers Heerspink.  
Beleidsplan en jaarrekeningen De jaarrekeningen 2018 van de PGL en van de diaconie zijn goedgekeurd door de kerkenraad. De kerkenraad heeft het beleidsplan 2019-2024 vastgesteld. Onze prioriteit voor het komende jaar is het bezoeken van de leden tussen de 30 en 60 jaar. We willen graag met hun in contact komen over “hoe kunnen we samen geloven op zondag en door de week”. Ook heeft de kerkenraad ingestemd met het beleidsplan 2019-2024 van de diaconie. De jaarrekeningen en de beleidsplannen van de PGL en diaconie PGL zijn te vinden op onze website: www.kapeluitliefdelonneker.nl. Bloemengroet Een bloemengroet vanuit de Kapel is gegaan op 28 april naar mevr. H.D. van Duinen, op 5 mei naar mevr. L. Veurink-Dieters, op 12 mei naar mevr. G. Braam en op 19 mei naar mevr. K. Slotboom-Hopster.
Nieuws