Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl
De Kapel uit Liefde staat in het dorp Lonneker waar het een levendige gemeente is. De gemeente Lonneker behoort tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en vanaf januari 2017 als een zelfstandige gemeente de Protestantse Gemeente Lonneker (PGL). De PGL beschikt in Lonneker over de “Kapel Uit Liefde” en het verenigingsgebouw de “Heerdstee”. Achter de Heerdstee bevind zich de Bijbeltuin. De PGL houdt wekelijks een eredienst in de “Kapel Uit Liefde” die, uitzonderingen daargelaten om 10.00 uur begint. Ds. GertJan Lambers Heerspink is verbonden aan de PGL. In de overige erediensten gaan verschillende gastpredikanten voor. Er zijn tal van activiteiten binnen het dorp en Kapel waarin gezamenlijk wordt opgetrokken en beleefd. Naast de erediensten zijn er ook bijzondere kerkdiensten. Denk aan Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren en de Kerstdagen. Tweemaal per jaar zijn er gezamenlijke kerkdiensten met de Katholieke parochie Johannes de Meerdere in Lonneker. Het kan zijn dat er een keer wisseling is van predikanten. Hiervoor verwijs ik u naar onze agenda pagina van de website of naar het kerkblad “Kerk en Stad”. Het actuele preekrooster wordt ook gepubliceerd in het dorpsblad van Lonneker Öp en Um’n Bult.

Welkom

Kapel Uit Liefde