Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl
De Kapel uit Liefde staat in het dorp Lonneker waar het een levendige gemeente is. De gemeente Lonneker behoort tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en vanaf januari 2017 als een zelfstandige gemeente de Protestantse Gemeente Lonneker (PGL). De PGL beschikt in Lonneker over de “Kapel Uit Liefde” en het verenigingsgebouw de “Heerdstee”. Achter de Heerdstee bevind zich de Bijbeltuin. De PGL houdt wekelijks een eredienst in de “Kapel Uit Liefde” die, uitzonderingen daargelaten om 10.00 uur begint. Ds. GertJan Lambers Heerspink is verbonden aan de PGL. In de overige erediensten gaan verschillende gastpredikanten voor Eredienst op zondag AGENDA We hebben elke zondag weer een eredienst in de Kapel uit Liefde. We zijn blij om elkaar daar weer te kunnen ontmoeten. We hebben 30 plaatsen in de kapel gecreëerd op de veilige 1,5 meter. Mochten er meer mensen de dienst willen bijwonen kan dat in de Heerdstéé achter de Kapel. Hier kunt u de eredienst live volgen. De voorganger zal samen met de organist muziek uitzoeken om tijdens de dienst te spelen. Helaas mogen we nog niet zingen. Voorlopig is er ook geen avondmaal. De kerkenraad heeft besloten om weer 3 collectes te houden. De eerste is voor een bepaald doel die we als kerkenraad hebben vastgesteld. De tweede is voor onze Diaconie en de derde voor de instandhouding van de erediensten. De collectemaandjes staan in de hal en uw gave is daar van harte welkom.

Welkom

Kapel Uit Liefde