Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl
De Kapel uit Liefde staat in het dorp Lonneker waar het een levendige gemeente is. De gemeente Lonneker behoort tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en vanaf januari 2017 als een zelfstandige gemeente de Protestantse Gemeente Lonneker (PGL). De PGL beschikt in Lonneker over de “Kapel Uit Liefde” en het verenigingsgebouw de “Heerdstee”. Achter de Heerdstee bevind zich de Bijbeltuin. De PGL houdt wekelijks een eredienst in de “Kapel Uit Liefde” die, uitzonderingen daargelaten om 10.00 uur begint. Ds. GertJan Lambers Heerspink is verbonden aan de PGL. In de overige erediensten gaan verschillende gastpredikanten voor. Update PGL m.b.t de coronavirus 24 maart 2020 Wilt u toch even naar de kapel willen voor gebed of meditatie dan is het mogelijk op de volgende tijdstippen. Dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur ds. GertJan Lambers Heerspink aanwezig. Donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Ouderling aanwezig. Voor beidemomenten geldt dat u eventueel ook een gesprek kunt hebben met de predikant of ouderling. Hiervoor gelden de volgende regels: Houdt afstand van zo’n 1,5 meter U kunt enkel komen als u niet hoest, koorts of verkouden bent. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Info: het kan zijn dat er een keer wisseling is van predikanten. Hiervoor verwijs ik u naar onze agenda pagina van de website of naar het kerkblad “Kerk en Stad”. Het actuele preekrooster wordt ook gepubliceerd in het dorpsblad van Lonneker Öp en Um’n Bult.

Welkom

Kapel Uit Liefde
De kapel is open klik hier