Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl
De Kapel uit Liefde staat in het dorp Lonneker waar het een levendige gemeente is. De gemeente Lonneker behoort tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en vanaf januari 2017 als een zelfstandige gemeente de Protestantse Gemeente Lonneker (PGL). De PGL beschikt in Lonneker over de “Kapel Uit Liefde” en het verenigingsgebouw de “Heerdstee”. Achter de Heerdstee bevind zich de Bijbeltuin. De PGL houdt wekelijks een eredienst in de “Kapel Uit Liefde” die, uitzonderingen daargelaten om 10.00 uur begint. Ds. GertJan Lambers Heerspink is verbonden aan de PGL. In de overige erediensten gaan verschillende gastpredikanten voor Eredienst op zondag AGENDA Erediensten zijn weer hervat. Wel met maximaal 30 personen in de Kapel en 30 personen in de Heerdstéé. (In de Heerdstéé kunt u de dienst volgen op het scherm.) Wij blijven de RIVM regels hanteren. Dat betekent dat u nog niet mag meezingen, anderhalve meter afstand houden. De predikant komt en gaat na de eredienst. via de consistorie samen met de ouderling en diaken. Koffiedrinken na de dienst stellen we nog even uit. Mochten er betere berichten komen dat willen we kijken of we vanaf Pinksteren mogelijk is om koffie te drinken buiten of in de Heerdstéé. Zo kunnen we toch langzaam weer stappen zetten naar het normale leven waar we zo naar verlangen.

Welkom

Kapel Uit Liefde
Hemelvaartsdag Video overweging Ds. GertJan Lambers Heerspink Bericht van de Diaconie
Jaargang 7