Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl
Klik op de thumbnail foto om te vergroten

Historie

Kapel Uit Liefde
HONDERD JAAR UIT LIEFDE 10 februari 2011 Bijna ongemerkt is het voorbijgegaan maar ik wil toch nog graag vermelden dat het dit jaar honderd jaar geleden is, om precies te zijn op 10 februari 1911, dat de Vereniging voor Evangelisatie te Dorp Lonneker is opgericht. Uit de toenmalige zondagsschool is deze eigenlijk ontstaan omdat de beide leiders daarvan, de heren Hagels en Wagelaar, vernomen hadden dat er vraag was naar godsdienst- oefeningen in het lokaal. Dat lokaal was het zondagsschoolgebouwtje dat u hierboven afgebeeld ziet en dat in 1903 is geopend. Aan de Dorpsstraat tegenover de oude school was het te vinden.De beide zeer ijverige heren benaderden daartoe twee protestanten van naam namelijk de rijksveldwachter Telman en de heer Brus, de tuinbaas van ‘t Bouwhuis. Deze twee hadden al gauw een bestuur gevormd waarvan de heer J.H. Brus de voorzitter werd en de heer H.J. Telman de secretaris. Penningmeester werd de heer H. Vennink en als leden werden toegevoegd de heer J. Beuker en de heer H. Bergerink. Het gebouwtje van de zondagsschool werd zo voor de zondag een kerkje, een toestand die tot 1922 bleef bestaan toen de Kapel aan de Dorpsstraat werd gebouwd. Lonneker had aanvankelijk de heer Klaas Brommer twee maal in de maand als voorganger. Na de laatste oorlog veranderde de toestand en werd een subwijk Lonneker gecreëerd. Eerst van de Grote Kerk en daarna van de nieuwe Lasonderkerk en toen deze verkocht werd van de Oosterkerk. Er groeide bij wijze van spreken een eigen kerkenraad. Er werd aan sacramentsviering, doop en avondmaal, gedacht en het zou toch ook mogelijk moeten zijn om in de Kapel huwelijken te bevestigen. Al deze dingen moesten in ”de stad” gebeuren evenals de bevestiging van lidmaten. Op 30 juli 1944 was er voor de eerste keer Heilig Avondmaal. Het is mij niet duidelijk wie daarbij de voorganger was. In die tijd was er een candidaat Waardenburg, die geen sacramentsbevoegdheid had. De eerste doopbediening in de Kapel had plaats op 8 februari 1948 en ds. A.P. van der Haas was de predikant. Drie dopelingen waren er bij deze gelegenheid. De eerste was Yvonne Mary dochter van J.W.L. Adolfs en Gerritdina Jeltje Voort ook Minkmaat. Het gezin woonde Oldenzaalsestraat 289. In dezelfde dienst werden ook twee jongetjes gedoopt en dat waren de broertjes Kerst Gerhard Hendrik en Gerhard Altena. Het gezin Altena woonde destijds aan de Dorpsstraat. Geruime tijd functioneerde het evangelisatiebestuur in de subwijk Lonneker als een kerkvoogdij. Daaraan kwam een einde toen op 1 januari 1966 de Kapel met bijgebouwen werd overgedragen aan de kerkvoogdij van Enschede. Op die datum is de Vereniging voor Evangelisatie officieel opgeheven. De naam Kapel Uit Liefde herinnert nog aan deze vereniging. Het bestuur nam de naam Uit Liefde over van de Zondagsschool en gaf deze mee aan de in 1922 gebouwde kapel. H.F. Venema Emeritus predikant Lonneker