Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl
Kapel Uit Liefde

Beheer kerk en gebouwen en informatie

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters De kerkrentmeesters zijn primair verantwoordelijk voor alle stoffelijke zaken van de PGL, zoals financiën en gebouwbeheer en ledenadministratie. Het bank rekeningnummer van de PGL is : NL43 RABO 0373 7138 00; t.n.v.: Prot. Gemeente Lonneker. - Dhr. B. Heeringa is verantwoordelijk voor het financieel beheer. - Dhr. M. Florijn zal de ledenadminstratie verzorgen. U kunt bij hem terecht m.b.t. verhuizing; geboorten; etc.

Collectemunten

Het door U bestede bedrag aan collectemunten is als gift voor de inkomstenbelasting aftrekbaar

volgens de geldende belastingregels.

Collectemunten Collectemunten zijn verkrijgbaar bij:

a. het Kerkelijk Bureau van de PGE , Varviksingel 139; maandag t/m donderdag van 10.00u-13.30u.

U dient dan vooraf het bedrag (50 euro of een veelvoud daarvan) voor de door U op te halen munten

over te maken op bankrekeningnummer NL38 ABNA 0592 2183 41 t.n.v. Protestantse Gemeente

Enschede, met vermelding van de door U gewenste muntsoort (€ 0,50 of € 1,00).

b. Dhr. B. Heeringa, Vaarwerkhorst 48. Ook dan dient U het bedrag voor de door U gewenste munten

vooraf over te maken op bankrekeningnummer NL43 RABO 0373 7138 00 t.n.v. van Protestantse

Gemeente Lonneker en overigens als bij a. Hij zorgt ervoor dat U de munten ontvangt.

Communicatie

Communicatie De PGL beschikt over de volgende communicatiekanalen. Eenmaal per halfjaar krijgen alle lidmaten dit informatieboekje toegestuurd, waarin de algemene gegevens van de PGL zijn opgenomen. Ook staat hierin het preekrooster voor het komende half jaar. Er is een website, www.kapeluitliefdelonneker.nl, waar alle actuele informatie rondom onze gemeente is te vinden en verslag wordt gedaan van verschillende bijeenkomsten en activiteiten. De PGL publiceert tevens in het Lonneker Dorpsblad “Op en um'n Bölt” en in Kerk &Stad het informatieblad van de Protestantse Gemeente Enschede. Gebouwen De PGL beschikt over twee gebouwen namelijk de ‘Kapel Uit Liefde’ en de daaraan verbonden gemeenschapsruimte ‘De Heerdstéé’.

Huurtarieven

De Kapel Uit Liefde en de Heerdstéé kunnen voor incidenteel zowel als structureel gebruik worden gehuurd. De tarieven voor incidentele huur bedragen voor Kapel en Heerdstéé elk apart € 75 per dagdeel of deel daarvan. Voor de combinatie Kapel/Heerdstéé geldt een tarief van € 100 per dagdeel. Voor het huren van kapel en/of Heerdstéé kunt u contact opnemen met dhr. B. Boxem (telefoon 06 16279197 of per email bertboxem9@gmail.com Voor huurovereenkomsten voor langere duur kunt u contact opnemen met Dhr. B. Heeringa telefoon 06 53761031

Beheer gebouw

Voor het beheer van de kerk en de Heerdstéé kunt u terecht bij B. Heeringa telefoon 06 53761031. Hij regelt de volgende zaken: - aansturen en coördineren van onderhoudsaangelegenheden; - verhuur van de ruimten (kerk en Heerdstéé) - contacten met regelmatige gebruikers Schoonmaak gebouwen: deze verantwoording ligt bij Bert en Janneke Boxem. De Beheerscommissie zal de kerkrentmeesters adviseren en zullen de kosters ondersteunen met diverse zaken.

Huren gebouwen

Voor informatie over de kapel en/of het gebouw de Heerdstee kan u bellen naar dhr. B. Boxem telefoon 06 16270197.